• Dodacie podmienky
 • Tovar doručujeme kuriérskou spoločnosťou
 • Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky. 
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.
 • predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom.  
 • v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet predávajúceho pri každej objednávke.
 • Predávajúci nezodpovedá za:

1,  oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

2, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa

3, za poškodenie zásielky zavinené  prepravnou spoločnosťou

4, nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

 • Kupujúci sa zaväzuje
 • Objednaný tovar prevziať
 • Zaplatiť za objednaný tovar plnú výšku v zmysle platobných podmienok v ten istý deň ako bola vytvorená objednávka.
 • Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode FASHIONISTA.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
 • Dodacia lehota
 • Dodanie objednaného tovaru sú realizované v čo najkratšom termíne aký je možný. Vaše objednávky vybavuje do 1-2 pracovných dní. Kuriér následne doručí objednávku do 1-2 pracovných dní. Ak by nastal problém a objednávka by sa oneskorila, v tomto prípade Vás vopred oboznámime e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť Vašu objednávku stornovať.
 • Po prijatí Vašej platby na náš účet Vám zašleme potvrdzujúci email a taktiež v prípade, že tovar bude odoslaný zákazníkov. Ak Vám tovar nedoručíme do 3-5 dní od odoslania emailu , kontaktujte nás, aby sme mohli nasledovný problém s dodaním tovaru vyriešiť.
 • Storno objednávky
 • Kupujúci má na našom webe právo stornovať jeho objednávku po jeho záväznom potvrdení v tom prípade , ak naša Spoločnosť nesplnila svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej alebo neskôr dohodnutej lehote.
 • Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho.  V prípade, že kupujúci zaplatil  časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 14-tich  dní od stornovania objednávky.
 •  V tom prípade ak zákazník neprevezme zásielku a neoboznámi našu Spoločnosť písomnou formou na emailovú adresu: fashionistasro@gmail.com, máme právo si účtovať celú výšku poštovného.
 • Žiadame Vás aby ste zrušenie Vašej objednávky realizovali pomocou emailovej adresy: fashionistasro@gmail.com
 • Vrátenie peňažných prostriedkov a odstúpenie od nákupnej zmluvy
 • Zakúpený tovar je potrebné vrátiť na adresu:

FASHIONISTA s.r.o. ulica Záhradná 5, 935 05, Pukanec

 • Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.
 • Tovar sa vracia v štandardnom balení (kuriérska obálka), kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto doporučujeme, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku . Cena za tovar vrátane poštovného a balného, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia v prípade, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy. Predávajúci nevráti platbu za poštovné a balné kupujúcemu v prípade, že si kupujúci objedná viac kusov tovaru, resp. viacero druhov tovaru a následne vráti „odstúpenie od zmluvy“ len časť zakúpeného tovaru. 
 • Právo zákazníka zrušiť zmluvu sa vzťahuje iba na výrobky, ktoré sa vrátia v tom istom stave ako boli zaslané.
 • Ako vrátiť tovar:
 • Kupujúci zasiela balík vždy doporučene na korešpondenčnú adresu spoločnosti cez Slovenskú poštu, alebo cez Kuriérsku spoločnosť. Zákazník si sám kontroluje doručenia balíka cez podacie číslo v systéme Slovenskej pošty, alebo v kuriérskej spoločnosti. Informovať sa o stave vrátenia peňazí za tovar, odporúčame až vtedy, keď uplynie lehota predávajúceho na vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu a to najneskôr do 14 dní od doručenia balíka späť na adresu spoločnosti (predávajúceho).   
 • Zákazník musí zaslať pri odstúpení od zmluvy faktúru ale jej kópiu. Je potrebné nám doručiť aj číslo účtu v tvare IBAN, kam je potrebné zaslať peňažné prostriedky.
 • Výmena tovaru
 • Výmena tovaru je možná len v prípade, že sa jedná o rovnaký druh tovaru v inej farbe, veľkosti, alebo iný druh tovaru v rovnakej cene. Je potrebné aby si kupujúci skontroloval dostupnosť tovaru priamo na našom webe www.FASHIONISTA.sk a ak je požadovaný druh tovaru dostupný, môže si kupujúci vytvoriť objednávku, kde je potrebné, aby do poznámky napísal „výmena tovaru – napr. farba „. Pôvodný tovar je potrebné zaslať späť na korešpondenčnú adresu predávajúceho a na faktúru je potrebné uviesť „výmena tovaru “ a nové číslo objednávky, ktorú si zákazník vytvoril. Po doručení pôvodného tovaru na adresu predávajúceho sa odošle nový tovar kupujúcemu. Náklady na výmenu tovaru sú spoplatnené sumou
 • Ak má zákazník záujem o výmenu tovaru ale jedná sa o iný druh a za inú peňažnú čiastku, je potrebné aby zákazník vrátil tovar ako v prípade storna objednávky. Peňažná čiastka mu bude zaslaná na bankový účet a objednávku si vytvorí novú.
 • Informácie o tovare a cenách
 • Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. Väčšinou zľavy a akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedený iný termín.
 •  V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie na iné miesta sú spoplatnené inými cenami. Poplatky nájdete na našom webe.
 • Ceny na webe sú uvedené eurách. Prepočet na inú menu, nenájdete na našom webe.
 • V cene. Tovaru na našej stránke nie je započítané poštovné a balné.
 • Dokladom o predaji je faktúra ktorá je pribalená ku každej objednávke a slúži aj ako záručný list.
 • Platby
 • Cena poštovného ( vrátane balného)  je v rámci Slovenskej Republiky:
 • Cena poštovného ( vrátane balného) je v rámci Českej Republiky:

PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je potrebné vykonať vopred, prevodom na účet, alebo priamo vkladom na účet.  
Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík.

Číslo účtu pre platbu tovaru: (Iban) – SK5702000000004378865653

 • Účet je vedený vo VÚB banke. Pokiaľ ste sa rozhodli pre priamy vklad na účet je to potrebné do troch pracovných dní od vytvorenia objednávky, inak bude zmluva o kúpe zrušená.

Dobierka

 • Objednaný tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou Slovak parcel servis na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Objednávka musí obsahovať telefónne číslo zákazníka. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní zásielky prostredníctvom kuriéra. 
 • Reklamačný poriadok
 • Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis- protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.
 • Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.
 • V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.
 • Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
 • Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Kupujúci pošle mailom alebo na korešpondenčnú adresu predávajúceho doklad o úhrade odoslanej zásielky. Predávajúci preplatí 

 • V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi chybný  výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu v rovnakej cenovej kategórií. Peniaze za reklamovaný tovar predávajúci nevracia. 
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté: 
  – prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
  – znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  – používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa  
  – vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
  – zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)  
 • -pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • – mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
 • Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 • Ošetrovanie textílií
 • Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.
 •  Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.
 • Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.
 • Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.
 • K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.
 • Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ – napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:

 • biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;
 • farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color;
 • pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky typu color a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./;
 • výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.
 • Údržba obuvi
 • Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemožno kvalifikovať ako oprávnenú reklamáciu.
 • Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. V prípade, že si typ, tvar, veľkostné číslo alebo šírku obuvi zvolíte nevhodne, záruka sa nevzťahuje na príp. chyby z tohoto dôvodu a na „pohodlnosť“ obuvi.
 • Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi, pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.
 • Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.
 • Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.
 • Pravidlá reklamácie
 • V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 • Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.  
  Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.  
 • O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Výsledok reklamácie bude kupujúcemu zaslaný elektronicky na jeho emaili. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.