Prevádzka

Námestie mieru 1
Pukanec 935 05
(vchod zo zadnej strany budovy)

Sídlo

FASHIONISTA s.r.o.
Záhradná 5
Pukanec 935 05